Ne marim echipa!

Candidatul ideal

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:
- Aptitudine generală de învăţare;
- Aptitudini de comunicare;
- Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
- Acordare şi transmitere de informaţii.

CERINŢE PENTRU EXERCITARE:
- Spirit organizatoric;
- Capacitate de a evalua şi a lua decizii;
- Rezistenţă mare la stres;
- Punctualitate.

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gândire strategică, spontaneitate, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate, diplomatie, ambiţie, încredere în sine, energie, fluenţă verbală.

Descrierea jobului

• să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefi ierarhici
• să realizeze documentaţia de ofertare a produselor şi serviciilor(cataloage, pliante, fişe cu descrieri ) impreuna cu responsabilul de marketing
• să identifice, contacteze clienţi noi, cărora le prezintă produsele şi serviciile firmei
• să prezinte noile produse şi servicii ale firmei clienţilor vechi
• să realizeze targetul lunar de noi clienţi, prezentări,vânzări, Incasări
• să culeagă informaţii despre clienţi din diverse surse (pagini aurii, registru comerţului, ministerul finanţelor, analiza directă etc.)
• să construiască şi să completeze permanent baza de date a clienţilor cu informaţii relevante;
• să culeagă informaţii despre clienţi din diverse surse(pagini aurii, registru comerţului, ministerul finanţelor, analiza directă etc.)
• să stabilească traseul zilnic ȋn funcţie de priorităţile firmei cu gestionarea timpului alocat activităţilor de prezentare a produselor-serviciilor tuturor clienţilor programaţi
• să replanifice clienţii care din anumite motive nu au fost onoraţi
• să acorde consultanţă ȋn perioada de post-achiziţionare ȋn raport cu caracteristicile produsului sau serviciului comercializat şi nevoia clientului
• să identifice pe baza datelor culese potenţiale pieţe sau factori ce afectează cererea pentru un anumit produs sau serviciu
• să identifice şi să analizeze tendinţe de marketing şi vânzări ale produselor proprii şi produselor concurente ȋn zona alocată
• să finalizeze unele activităţi de vânzare prin aplicarea şi respectarea procedurilor privind procedurile legale existente
• să participe activ la mărirea portofoliului de clienţi
• să ofere consultanţă şi să realizeze prezentări/ demonstraţii de produs clienţilor
• să întreţină relaţiile cu clienţii deja existenţi
• să preia comenzile
• să livreze marfa şi documentele aferente
• să realizeze target-urile impuse prin vizite zilnice la clienţi
• să încaseze creanţele de la clienţii cu care colaborează
• să studieze în profunzime orice material (cataloage, site-uri, fise tehnice etc.), astfel încât să îşi însuşească cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte produsele pe care le comercializează
• să întocmească toate rapoartele şi formularele solicitate de companie
• să respecte regulamentele şi politicile companiei
• să prezinte produsele, să preia şi să proceseze comenzile
• să menţină şi să extindă portofoliul de clienţi prin noi vânzări
• să promoveze serviciile şi produsele firmei
• să realizeze planul individual de vânzări
• să încheie contracte specifice activităţii
• să menţină relaţia cu actualii clienţi
• să actualizeze permanent baza de date
• să răspundă de respectarea termenelor de plată
• să întocmească rapoarte privind activitatea desfăşurată (vânzări, încasări etc.)
• să redacteze oferte şi să încheie contracte
• să respecte standardele cu privire la imaginea firmei şi a brandurilor comercializate
• să se preocupe de perfecţionarea pregătirii profesionale
• să se preocupe de planificarea activităţii proprii
• să se preocupe de elaborarea materialului documentar
• să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
• să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine în contact;
• să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii și P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;
• să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de pericol;
• să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
• să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;
• să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
• să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi
• să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut;
• să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

 

 

 

1

 

Aparatura si Accesorii

Endolook

 

 

 

Aparatura si Accesorii

Mahe-Medical

 

 

Urologie

Accesorii Flexibile

Urotech

UNIC

 

 

Accesorii Flexibile

Urovision

UNIC

 

 

Accesorii Flexibile

Medi-Surg

 

 

 

Accesorii Flexibile

Asid Bonz

 
         

2

 

Aparatura si Accesorii

Endolook

 

 

Chirurgie

Aparatura si Accesorii

Mahe-Medical

 

 

Laparoscopica

Accesorii

FIAB

 

 

 

Sistem Clipare UNIC

OVESCO

UNIC

 

 

Chirurgie Robotica

CAS ONE

UNIC

         

3

 

Teste, reactivi, accesorii

BIO-HIT

SCREENING TOTAL

 

 

Accesorii Flexibile

Medi-Globe

 

 

Endoscopie

Accesorii Flexibile

G-Flex

 

 

 

Balon Intragastric

Medsil

 

 

 

Surse lumina

Vosla

 

 

 

Sursa led

Mediren

 

 

 

Spare parts endoscopie

Advanced Power Group

 
         

4

Proctologie

Accesorii Flexibile

OVESCO

UNIC

         

5

 

Stenturi

Translumina

UNIC

 

Cardiologie

Stenturi

Andramed

 

 

Interventionala

Stenturi si accesorii

Comed

 

 

 

Accesorii

Cardiomed

 

 

 

Stenturi si accesorii

MSM

 
         

6

Vascular

Aparatura

Viasonix

DIAGNISTIC

         

7

Radiologie

Aparatura

Direct Digital Imaging Tech

 
         

8

Dializa

Accesorii

Cardiomed

 
         

9

 

Aparatura si Accesorii

Endolook

 

 

Ortopedie

Aparatura si Accesorii

Mahe-Medical

 

 

 

Proteze si truse

Inion

 
         

10

Histologie

Reactivi, truse

Omnicell

 

 

Citologie

Reactivi, truse

Histolab

 

 

Prosectura

Mobilier, instrumentar

Barber Autopsy

 
         

11

Oncologie

Accesorii

Cardiomed

 

 

 

Suplimente nutritive

Knapp Innovate

TRATAMENT

         

12

 

Aparatura si Reactivi

Axiom

DIAGNOSTIC

 

Hematologie

Aparatura si Reactivi

Tecom

 

 

 

Aparatura si Reactivi

Matek

 
         

13

Biochimie

Aparatura si Reactivi

Axiom

DIAGNOSTIC

 

 

Aparatura si Reactivi

Tecom

 

         

14

Anesthesia

Consumabile

TUOREN

 
         

15

Cabluri ALL INCLUSIVE

Cabluri electrice

Spo2sale

UNIC